För att kunna läsa dokument publicerade i pdf-format
krävs att du har Acrobat Reader installerad på din dator.
Den är gratis, och kan hämtas hos Adobe.