Jag beställer

 st á 100 SEK inkl. moms 
Namn *
Adress *
Postnr *
Ort *
Tfn
E-mail
Fax
 
   
   
Licens Farfar Bertil & Petronella 
(nedan kallat programmet)


Programmet är licensierat, inte sålt, till Användaren
av upphovsrättsinnehavare Petra Kjellner-Ödman.

Detta dokument är bindande, och upphovsrättsinnehavaren förbehåller sig alla rättigheter, som inte uttryckligen upplåtits 
till Användaren.

Kopiering: All kopiering av programmet är förbjuden.

Rättigheter: Användaren har rätt att installera och köra programmet i sin dator, eller direkt via webben, endast i de  fall det är licensierat av upphovsrättsinnehavaren.

Begränsningar i nyttjanderätt: Programmet, och dess utskrivningsbara material, skyddas av upphovsrättslagen. Kopieringsförbud råder således för berättelsen  Farfar Bertil & Petronella.

Undantag: Programmets Frågor och Ordlista är tillåtna att fritt kopiera. 

Användaren förbinder sig att inte i något avseende återskapa programmets källkod, förändra, anpassa, översätta, hyra ut, leasa, låna ut, sälja vidare eller distribuera programmet. Användaren får heller inte lagra det på allmänt nätverk eller skapa produkter baserade på programmet. Användaren får inte i någon form sprida programmet eller dess utskrivningsbara material (se undantag) utan särskilt tillstånd från upphovsrättsinnehavare, och inte heller elektroniskt överföra programmet från en dator till annan via nätverk.

Varken upphovsrättsinnehavare, produktutvecklare eller distributörer, är i något fall ansvariga för indirekta skador,  såsom skada vid utebliven affärsvinst, avbrott i verksamhet, förlust av information el dyl, som beror på nyttjande eller oförmåga att nyttja programmet.

Generella bestämmelser: Denna Licens gäller tills vidare.
Upphovsrättsinnehavaren förbehåller sig rätten att säga upp licensen om Användaren bryter mot något av avtalets villkor.

Detta avtal innehåller samtliga villkor för programmet
Farfar Bertil & Petronella, och ersätter alla eventuella andra avtal, muntliga såväl som skriftliga, avseende programmet.

Ingen företrädare för upphovsrättsinnehavaren, varken agent eller återförsäljare, kan ändra denna garanti.


© Petra Kjellner-Ödman